สถานที่ทัศนศึกษายอดฮิต สร้างทักษะชีวิตยามท่องโลกว้าง

การได้ออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของการสำหรับเด็กๆ แทบทุกคน ขณะที่เด็กๆ มีความสุขกับการตระเตรียมข้าวของออกไปท่องเที่ยว ครูก็ได้ใช้จังหวะนี้เตรียมพร้อมกิจกรรมที่จะสอดแทรกความรู้และสร้างทักษะชีวิตที่จะมีโอกาสได้ฝึกจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเหมือนกัน

ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา เราเรียกการทัศนศึกษาว่า “โครงการเรียนรู้โลกกว้าง” โดยโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมถึงเทอมละ 2 ครั้ง เพราะเราให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะชีวิตแม้บางครั้งเด็กๆ ก็อาจจะไม่ได้ออกไปเรียนรู้นอกโรงเรียน เพราะการเรียนรู้โลกกว้างจะหมายถึงการนำวิทยากรมาให้ความรู้ถึงในโรงเรียนก็ได้

ครั้งหนึ่งโรงเรียนเรามีวิทยากรเป็นผู้เข้าแข่งขันแฟนพันธ์แท้แฮรี่ พอตเตอร์ วิทยากรมาพร้อมกับของวิเศษ และตอบทุกคำถามที่เด็กๆ สงสัย
ครั้งหนึ่งเรามีวิทยากรเป็นเจ้าของธุรกิจทำเครื่องหอม และขนอุปกรณ์มาให้ทำกันอย่างสนุกสนานและมีของกลับไปฝากผู้ปกครองให้เกิดความภาคภูมิใจ

นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้พอจะเห็นภาพว่าถึงเด็กๆ จะไม่ได้ออกไปนอกโรงเรียนแต่ก็สนุกไม่แพ้กันเลย

ส่วนสถานที่ที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นนิยมไปเรียนรู้โลกกว้างกันตามระดับการเรียนรู้ มีดังนี้

  • เด็กเล็กๆ ตั้งแต่อนุบาลถึงประถมต้น เหมาะที่สุดสำหรับการชมสัตว์นานาชนิด ได้เล่นสนุกหรือทำกิจกรรมง่ายๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก

 สถานที่ทัศนศึกษาที่นิยม : สวนสัตว์ดุสิต, ซาฟารีเวิลด์, ไดโนซอร์แพลนเน็ต, สยามโอเชี่ยนเวิลด์, นาครูธานี, ฟันเนเรียม, พิพิธภัณฑ์เด็ก, พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

ที่สาธิตพัฒนา นักเรียนอนุบาลจะได้ไปเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่แปลกใหม่ ตามโครงงานที่นักเรียนเลือกทำ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร แปลงผัก โรงเพาะเห็ด ห้างสรรพสินค้า คาเฟ่กระต่าย ฯลฯ

เด็กเล็กๆ ตั้งแต่อนุบาลถึงประถมต้น

  • ในระดับประถมปลาย สามารถลงลึกเรื่องที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้น เช่น การรู้จักอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฝึกความรับผิดและวินัย

สถานที่ทัศนศึกษาที่นิยม : Kidzania, บ้านครูธานี, นิทรรศรัตนโกสินทร์, พิพิธภัณฑ์บ้านไทย, จิม ทอมป์สัน, ไร่ปลูกรัก, จ.ราชบุรี, สวนนกชัยนาท, จ.ชัยนาท, โรงเรียนนายร้อย จปร

  • ในระดับมัธยม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีความเข้าใจถึงการผสมผสาน ปะติดปะต่อเรื่องราว สามารถย้อนมองไปถึงวิถีชีวิตและรากเหง้า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต หรืออาจเดินทางไปหลายสถานที่ตามหัวข้อที่กำหนด

      สถานที่ทัศนศึกษาที่นิยม : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง, เมืองโบราณ, คลองโคน, นาเฮียใช้ ,นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, ภูเขาทอง ,หัวข้อ วิถีเกษตรของพ่อ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ,หัวข้อ ย้อนรอยอดีต ที่ จ.อยุธยา , หัวข้อระบบนิเวศวิทยาและธรณีวิทยา ที่ จ.ราชบุรี และเกาะรัตนโกสินทร์

สถานที่ท่องเที่ยวในระดับมัธยม

ทั้งหมดนี้ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ มีความรู้รอบตัว ได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ตรงกับการเรียนในห้องเรียน

นอกจากนี้ ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานร่วมกันกับเพื่อน รู้จักวางแผนในการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต

การท่องเที่ยวมีประโยชน์แบบนี้ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมแบ่งเวลาพาลูกๆ ไปเที่ยว สร้างความผูกพันในครอบครัวกันนะคะ