ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายวิชาการ เรื่อง “วันข้างหน้าของวิชาชีพครู”โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
เนื่องในโอกาสงานวันครู ปี 2562 ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านล่างนี้ครับ