Tag

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

News & Scholarship

โรงเรียนสาธิตพัฒนาติด 1 ใน 20 โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ม.6 สูงสุด 100 อันดับแรก

โรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ ( ค่าเฉลี่ยมรวม 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ )ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 ( สอบ ก.พ. ปี 60 )

Continue reading
สถานที่ทัศนศึกษายอดฮิต สร้างทักษะชีวิตยามท่องโลกว้าง
Life@School

สถานที่ทัศนศึกษายอดฮิต สร้างทักษะชีวิตยามท่องโลกกว้าง

การได้ออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของการสำหรับเด็กๆ แทบทุกคน ขณะที่เด็กๆ มีความสุขกับการตระเตรียมข้าวของออกไปท่องเที่ยว ครูก็ได้ใช้จังหวะนี้เตรียมพร้อมกิจกรรมที่จะสอดแทรกความรู้และสร้างทักษะชีวิต

Continue reading
เลี้ยงลูกอย่างไรวัยอนุบาลแพทย์ โดย พ.ญ.หญิงชลทิพย์ กรัยวิเชียร
Technique GURU

เลี้ยงลูกอย่างไรวัยอนุบาล
โดย พ.ญ.หญิงชลทิพย์ กรัยวิเชียร

ในงานปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาลของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงชลทิพย์ กรัยวิเชียร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต มาบรรยายในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร วัยอนุบาล”

Continue reading
News & Scholarship

กิจกรรม “คุยกับคุณครู” สำคัญไฉน?

เมื่อถึงวัยที่ลูกต้องเข้าโรงเรียน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เด็กๆ จะได้ออกไปเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่าครอบครัว ดังนั้นการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ

Continue reading
เปลี่ยนปิดเทอมนี้...ให้ลูกดีขึ้นกว่าเดิม
Technique GURU

เปลี่ยนปิดเทอมนี้…ให้ลูกดีขึ้นกว่าเดิม

ปิดเทอม คือ ช่วงเวลาที่ให้เด็กได้มีโอกาสพักผ่อน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต สิ่งแวดล้อม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกรั้วโรงเรียน การเรียนของเด็กเกิดได้หลากหลาย การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองของเด็ก คือ การเรียนรู้ที่ก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

Continue reading
GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
CSR

GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ

การรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการอยู่ร่วมกับสังคมสำหรับเด็กๆ วันปิดภาคเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนฯ จัดกิจกรรม “Give to love love to give

Continue reading
เส้นทางสู่…โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
Awards&Inspiration

เส้นทางสู่…โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

ประเทศไทยมีการสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน และหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นโครงการที่จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506

Continue reading
โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับมาตรฐานจาก สมศ.
Awards&Inspiration

ร.ร.สาธิตพัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

สมศ. คืออะไร?

สมศ. หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กรกลางที่เข้ามารับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยการส่งคณะผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแบบสำรวจคุณภาพมาตรฐาน

Continue reading