Tag

เลี้ยงลูกเล็ก

EDU Trends

ทำความเข้าใจมากขึ้นกับ EF หรือ Executive Function

เลี้ยงลูกให้ “ประสบความสำเร็จ”

การเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้ไม่ใช่แค่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียว องค์กรต่างๆ ล้วนต้องการคนที่รักงาน ทุ่มเท คล่องแคล่ว สร้างสรรค์พร้อมปรับตัว มีความสามารถในการเรียนรู้

Continue reading
เลี้ยงลูกอย่างไรวัยอนุบาลแพทย์ โดย พ.ญ.หญิงชลทิพย์ กรัยวิเชียร
Technique GURU

เลี้ยงลูกอย่างไรวัยอนุบาล
โดย พ.ญ.หญิงชลทิพย์ กรัยวิเชียร

ในงานปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาลของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงชลทิพย์ กรัยวิเชียร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต มาบรรยายในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร วัยอนุบาล”

Continue reading