Tag

เทคนิคเลี้ยงลูก

Technique GURU

สรุปงานเสวนา “คุยกัน Money x CBS” ตอน สอนลูกหลานฉลาดใช้เงิน

ปิดเทอมนี้ มีข้อมูลดีๆ มาแชร์ให้ผู้ปกครองใช้สอนลูกๆ กัน จากงานเสวนาการเงิน “คุยกัน Money x CBS” ตอน สอนลูกหลานฉลาดใช้เงิน

Continue reading
Technique GURU

10 เทคนิคสร้างวินัยเชิงบวก

ทักษะที่จำเป็นของคนไทยในยุค 4.0 ที่ทั่วโลกต้องการคือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัว โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยแรงงานที่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคไอที ซึ่งการสร้างทักษะเหล่านี้ได้นั้นจำเป็นต้องวางรากฐาน

Continue reading
Technique GURU

ลูกคุณเป็นเด็กแบบ Intrinsic หรือ Extrinsic แนะวิธีเลี้ยงให้ถูกสไตล์

คุณวลีรัตน์ หาญเมธีคุณา ติวเตอร์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ InterPass มีคำแนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ เนื่องจากการเลี้ยงที่จะทำให้ลูกเรียนดี ต้องไม่ผลักดันลูกเยอะเกินไป และน้อยเกินไป

Continue reading
เคล็ดลับการจัดบ้านเพื่อสร้างการเรียนรู้
Technique GURU

เคล็ดลับการจัดบ้านเพื่อสร้างการเรียนรู้

เพราะ “โลกแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นที่บ้าน” พ่อแม่จึงเสริมทักษะเสริมสร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์ให้แก่ลูกน้อยตั้งแต่ที่บ้าน ทั้งเรื่องเรียนและเล่น รวมทั้งการตกแต่งบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้สนุกสนาน

Continue reading
Technique GURU

มอบหมายงานบ้าน
ช่วยเด็กอ่าน-เขียนเก่งได้อย่างไร?

ตอนนี้หลายๆ สนใจวิธีการเลี้ยงลูก โดย เน้นให้ลูกมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตามวิถีทางของชาวญี่ปุ่นมากๆ ครับ และจริงๆ ก็มีบทความทำนองนี้ออกมามากแล้ว

Continue reading
เปลี่ยนปิดเทอมนี้...ให้ลูกดีขึ้นกว่าเดิม
Technique GURU

เปลี่ยนปิดเทอมนี้…ให้ลูกดีขึ้นกว่าเดิม

ปิดเทอม คือ ช่วงเวลาที่ให้เด็กได้มีโอกาสพักผ่อน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต สิ่งแวดล้อม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกรั้วโรงเรียน การเรียนของเด็กเกิดได้หลากหลาย การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองของเด็ก คือ การเรียนรู้ที่ก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

Continue reading
Technique GURU

เด็กที่เลี้ยงแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเรียน โตขึ้นจะเป็นอย่างไร

วันนี้หมอเห็นกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์พันทิบ ถามคำถามว่า “เด็กที่เลี้ยงแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเรียน โตขึ้นจะเป็นอย่างไร” การเรียนและคะแนนสอบอาจจะสำคัญ คะแนนที่ดีทำให้เราประสบความสำเร็จ ได้มีอาชีพที่ตั้งใจ

Continue reading