Tag

ลูกเข้าสู่วัยรุ่น

EDU Trends

ทำความเข้าใจมากขึ้นกับ EF หรือ Executive Function

เลี้ยงลูกให้ “ประสบความสำเร็จ”

การเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้ไม่ใช่แค่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียว องค์กรต่างๆ ล้วนต้องการคนที่รักงาน ทุ่มเท คล่องแคล่ว สร้างสรรค์พร้อมปรับตัว มีความสามารถในการเรียนรู้

Continue reading
รู้จักวัยรุ่นทั้งตัวและหัวใจ โดย น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี
Technique GURU

รู้จักวัยรุ่นทั้งตัวและหัวใจ
โดย น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี

ทุกวันนี้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไปเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเลี้ยงดูเด็กยุคใหม่ไม่สามารถใช้ความรู้แบบเดิมได้ทั้งหมดอีกแล้ว ประกอบกับทุกวันนี้มีงานวิจัยใหม่ๆ เข้ามาปลดล็อกความเข้าใจผิดในการเลี้ยงดูลูก

Continue reading