Tag

การเรียนรู้ของเด็ก

Technique GURU

สรุปงานเสวนา “คุยกัน Money x CBS” ตอน สอนลูกหลานฉลาดใช้เงิน

ปิดเทอมนี้ มีข้อมูลดีๆ มาแชร์ให้ผู้ปกครองใช้สอนลูกๆ กัน จากงานเสวนาการเงิน “คุยกัน Money x CBS” ตอน สอนลูกหลานฉลาดใช้เงิน

Continue reading
Technique GURU

10 เทคนิคสร้างวินัยเชิงบวก

ทักษะที่จำเป็นของคนไทยในยุค 4.0 ที่ทั่วโลกต้องการคือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัว โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยแรงงานที่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคไอที ซึ่งการสร้างทักษะเหล่านี้ได้นั้นจำเป็นต้องวางรากฐาน

Continue reading
เคล็ดลับการจัดบ้านเพื่อสร้างการเรียนรู้
Technique GURU

เคล็ดลับการจัดบ้านเพื่อสร้างการเรียนรู้

เพราะ “โลกแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นที่บ้าน” พ่อแม่จึงเสริมทักษะเสริมสร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์ให้แก่ลูกน้อยตั้งแต่ที่บ้าน ทั้งเรื่องเรียนและเล่น รวมทั้งการตกแต่งบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้สนุกสนาน

Continue reading
เปลี่ยนปิดเทอมนี้...ให้ลูกดีขึ้นกว่าเดิม
Technique GURU

เปลี่ยนปิดเทอมนี้…ให้ลูกดีขึ้นกว่าเดิม

ปิดเทอม คือ ช่วงเวลาที่ให้เด็กได้มีโอกาสพักผ่อน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต สิ่งแวดล้อม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกรั้วโรงเรียน การเรียนของเด็กเกิดได้หลากหลาย การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองของเด็ก คือ การเรียนรู้ที่ก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

Continue reading