GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ
GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ

การรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการอยู่ร่วมกับสังคมสำหรับเด็กๆ วันปิดภาคเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนฯ จัดกิจกรรม “Give to love love to give ให้ด้วยรัก…จากใจสาธิตพัฒนา”

โรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองตั้งใจจัดกิจกรรมนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้แก่นักเรียน โดยจัดให้มีซุ้มสอยดาวตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ ซุ้มโครงการกังหันชัยพัฒนา ซุ้มโครงการบ่อปลานิล ซุ้มโครงการหญ้าแฝก ซุ้มโครงการฝนหลวง ซุ้มโครงการชั่งหัวมันป

นักเรียนจะได้รับคูปองสอยดาวคนละ 2 ใบ เมื่อได้ของขวัญมาแล้ว โรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนแบ่งปันของขวัญได้หนึ่งชิ้นตามความสมัครใจ เพื่อนำไปมอบให้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส กำพร้าและยากจนทั่วประเทศ

เด็กๆ ได้ร่วมประสบการณ์ในทั้งการเป็นผู้รับและการเป็นผู้ให้ มีจิตใจนึกถึงผู้อื่นที่ด้อยโอกาสและการแบ่งปัน หลังจากจบกิจกรรม ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองได้เดินทางนำสิ่งของไปมอบให้เด็กๆ ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรีเพื่อส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นต่อไป