Category

News & Scholarship

ข่าวสารทุกแง่มุมที่ควรค่าแก่การรับรู้ รวมถึงข่าวทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ

News & Scholarship

โรงเรียนสาธิตพัฒนาติด 1 ใน 20 โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ม.6 สูงสุด 100 อันดับแรก

โรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ ( ค่าเฉลี่ยมรวม 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ )ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 ( สอบ ก.พ. ปี 60 )

Continue reading
News & Scholarship

หนังสือเรียน D.I.Y. โดนใจเด็กรุ่นใหม่
เนื้อหาทันสมัย อ่านง่าย ขายคล่อง

ถึงเวลาใกล้สอบทีไร เหนื่อยกันไหมที่ต้องทบทวนบทเรียนด้วยการอ่านหนังสือเรียนเล่มหนาเตอะ ตัวหนังสือดูอึดอัดไม่สบายตา ต่อให้ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญไว้ก็ยังไม่น่าอ่านอยู่ดี

Continue reading
แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015
News & Scholarship

แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 499/2559 เรื่องแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน “โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ”

Continue reading
TCAS คืออะไร
News & Scholarship

TCAS คืออะไร?

TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Continue reading
News & Scholarship

กิจกรรม “คุยกับคุณครู” สำคัญไฉน?

เมื่อถึงวัยที่ลูกต้องเข้าโรงเรียน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เด็กๆ จะได้ออกไปเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่าครอบครัว ดังนั้นการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ

Continue reading