CSR

GIVE TO LOVE เบิกบานใจ เมื่อเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ

การรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการอยู่ร่วมกับสังคมสำหรับเด็กๆ วันปิดภาคเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนฯ จัดกิจกรรม “Give to love love to give

Continue reading